Custom Rules Effective from Shrawan 2073
इजाजत पत्र नविकरण सम्वन्धी सूचना
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएका परिपत्रहरु
Circulars from Foreign Exchange Management Department

ट्राभल्स एण्ड टुर्स, कार्गो, कुरियर्स आदि एजेन्सीले भर्नु पर्ने फारामको नमूना
Format of Form to be submitted by Travels, Tours and Cargo

नेपाल राष्ट्र बै‌क विदेशी विनिमय कारोवार इजाजत पत्र तथा निरीक्षण विनियमावली,२०६७

विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने ईजाजत पत्र" को लागि भर्नु पर्ने फाराम
Form of Foreign Currency Transaction License

 “विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने ईजाजत पत्र" नविकरणको लागि भर्नु पर्ने फाराम
Form of Foreign Currency Transaction Renew License

ट्राभलर्स चेकको सट्टामा प्रिपेड/डेविट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने सम्वन्धी सूचना
Notice Regarding use of Prepaid/Debit/Credit Card instead of Travelers Cheque

For the further Information: 

Nepal Rastra Bank : www.nrb.org.np 
Foreign Exchange : www.nrb.org.np/fxm/fxmindex.php?&vw=4