NEPAL ASSOCIATION OF TOUR AND TRAVEL AGENTS, Eastern Regional Association

 Hem Raj Bastola (Tara)  Bhupal Man Basnet
President
Mr. Hem Raj Bastola (Tara)
Maitri Tours & Travels (Pvt.) Ltd.
Biratnagar, Morang
Mob : 9851035841
Email: maitri@ntc.net.np
1st Vice President
Mr. Bhupal Man Basnet
Life Line Tours & Travels (Pvt.) Ltd.
Kakarvitta, Jhapa
Mob: 9842718913
Email: lifeline_tours@yahoo.com
 Shyam Kumar Murarka  Udaya Kumar Shrestha
2nd Vice President
Mr. Shyam Kumar Murarka
Sneha Travels
Janakpur
Mob: 9854024844
Email: snehatravels12@yahoo.com
General Secretary
Mr. Udaya Kumar Shrestha
Kakarvitta Panama Travels & Tours (Pvt.) Ltd.
Kakarvitta, Jhapa
Mob: 9852674025
Email: panamatravels@hotmail.com
Website: www.panamatravels.com.np
 Shekhar Dhakal  
Secretary
Mr. Shekhar Dhakal
Devi Pathivara Travels & Tours (Pvt.) Ltd.
Birtamode, Jhapa
Mob: 9852672751
Email: shekhar_dhk@yahoo.com
Treasurer
Mr. Raj Kumar Sharma Adhikari
Batika Tours & Travels (Pvt.) Ltd.
Kakarvitta, Jhapa
Mob: 9842628523
Email: travelsbatika@yahoo.com
    Gyan Mani Nepal
Member (Board)
Mr. Yam Nath Khatiwada
Pashupati Darshan Travel & Tours (Pvt.) Ltd.
Birtamode, Jhapa
Mob: 9852674600
Email: yamkhatiwada@gmail.com
Member (Board)
Mr. Gyan Mani Nepal
Go Nepal.Com Tours & Travels (Pvt.) Ltd.
Biratnagar
Mob: 952023115
Email: eurotrvbrt@gmail.com
   
Member (Board)
Mr. Birendra Shah
Good Choice Travel & Tours (Pvt.) Ltd.
Janakpur
Tel: 041- 526623
Email: gc.travels1@gmail.com
Member (Board)
Mr. Surendra Poudel
Prarambha Travels & Tours (Pvt.) Ltd.
Biratnagar
Mob: 9852023507
Email: prarambhatravels@gmail.com